Sample Avatar

Debat sobre els ODS

by: D-Eva Project

Preparació prèvia al debat. Aquesta activitat requereix que l'alumnat hagi completat la preparació abans del debat. Per exemple, revisar els ODS. 
El/la docent divideix la classe en 6 grups segons l'eix a favor/en contra i sobre l'escala (local, nacional i global). Cada grup representa un punt de vista diferent en el debat.
L'alumnat prepara els seus arguments conjuntament, en cadascun dels grups. Concretament, cada grup prepara la presentació d'un punt clau i selecciona un/a portaveu, qui exposa l'argument triat durant un minut, aproximadament. Els i les participants han de buscar evidències (dades, cites, etc.) per a emfatitzar l'argument. 

El/la docent proporciona idees (enllaços, documents, guies, etc.) per a ajudar l'alumnat a preparar el debat. 

Debat sobre els ODS. El/la docent prepara l'escenari per al debat (canviar els mobles a l'aula, proporcionar ampolles d'aigua, papers i cartells amb els 17 ODS, etc.). També introdueix la dinàmica i modera el debat. D'aquesta manera, explica als estudiants que han d'escoltar amb atenció els arguments de totes dues posicions, a favor i en contra, ja que després se'ls preguntarà sobre les seves opinions. El públic, mentre escolta, ha de prendre nota sobre els arguments que resultin més convincents. 

Després del debat, quan tots els grups han compartit els arguments dels seus respectius punts de vista, l'alumnat disposa de 5 minuts per a considerar què han après.

Si us plau, Iniciar sessió per a comentar

No hi ha comentaris