Sample Avatar

Incidents crítics a l'escola

by: D-Eva Project

Avui dia, aquestes situacions es poden enfrontar als Practicums. Per tant, l'activitat d'avaluació relacionada forma part de l'avaluació global d’aquesta assignatura. Els estudiants passen diverses setmanes en una escola assignada. Durant la seva estada, els professors que els tutoritzen avaluen el seu rendiment, actituds i coneixements, i els professors universitaris avaluen el seu disseny i les memòries de pràctiques. Així mateix, l’alumnat s’autoavalua quant a la seva pràctica. Els temps d’estada de pràctiques varien segons el pràcticum que estan desenvolupant, entre 2 setmanes a un any sencer.
Solució digital d'exemple creada per D-Eva Project: https://edu.cospaces.io/QAY-CQZ

Si us plau, Iniciar sessió per a comentar

No hi ha comentaris