Sample Avatar

Literatură științifică pentru cercetare

by: D-Eva Project

Această activitate îi va familiariza pe studenți cu procesul de accesare a sistemului de biblioteci universitare prin web. Scopul acestei sarcini este ca studenții să efectueze o căutare pentru stabilirea unui bazin de lucrări necesare unei revizuiri a literaturii de specialitate, folosind o bază de date online computerizată care conține referințe pentru articole și cărți legate de științele educației.

Profesorul va grupa studenții în perechi și va stabili subiecte pentru fiecare pereche. Nu vor fi 2 perechi cu același subiect. Apoi, el/ea va cere studenților să finalizeze sarcina individual și la final să o discute în perechi.

Se va sublinia faptul că acesta este un exercițiu individual care va ajuta studenții în efectuarea unei căutări online de literatură pe un subiect de cercetare în clasă, folosind bazele de date online (ERIC, PsychINFO, EBSCO și Proquest) și motoarele de căutare academice (Google Scholar, Microsoft Academic Research și Semantic Scholar). Presupunerea pe parcursul sarcinii este că lucrările găsite vor fi folosite pentru o revizuire a literaturii în scrierea unui raport de cercetare.

Studenții sunt instruiți să își limiteze căutarea la articole și cărți din ultimii 10 ani. Căutarea finală pentru această temă ar trebui să fie suficient de restrânsă, astfel încât rezultatele căutării să nu depășească 30 de articole, capitole de carte sau cărți. Studenții sunt instruiți să citească articole, rezumate sau descrieri de cărți, să caute cuvintele cheie ale autorilor și descriptorii din bazele de date online și termeni ai tezaurului și să reflecteze asupra utilității conținutului pentru subiectul lor.

La sfârșit, studenții sunt rugați să scrie toate referințele în format APA într-un document, în ordine alfabetică, și să le încorporeze în temă pe LMS.

Pentru această sarcină estimăm maximum 2 seminarii.

1 unitate seminar = 90 minute

Note:

a)     Este important ca profesorii să se asigure că studenții cunosc elementele de bază despre utilizarea acestor baze de date și motoarele de căutare.
b)     Sarcina poate fi dusă la un nivel superior, cerând studenților să includă referințe în domeniul literaturii gri, în special videoclipuri Youtube, discursuri TED, rapoarte de la diverse organizații precum UNESCO, OECD, …; pentru a identifica una sau mai multe figuri / diagrame etc. din materialele selectate care prezintă date semnificative pentru proiectul lor  sau pentru a scrie un rezumat (1-2 paragrafe) al articolelor selectate.

Vă rugăm să Conectați-vă pentru a posta un comentariu

Niciun comentariu încă